Ceník

Platný od 20. 6. 2023

Jednorázové ceny soukromých - individuálních lekcí

Individuální trénink je špičkovou metodou, jak optimalizovat výkon, je také ideální pro ty, kteří chtějí zdokonalit základy nebo se naučit složitějším prvkům akrobacie.

Dokážeme Vám pomoci i tehdy, když potřebujete drobnou gymnastickou průpravu k Vašemu hlavnímu sportu.
V případě zájmu o individuální lekci pište na: info@rebelsteamprague.cz

Ceny předplatných privátních lekcí

U závodní skupiny se cena provádí paušálně. Platba musí být provedena do 5 dne daného kalendářního měsíce. Kurzovné se hradí v následujících intervalech: září, říjen-prosinec, leden-březen, duben-červen. Již není možné hradit kurzovné měsíčně.  V případě nemoci delší jak 1 měsíc, lze finanční částku vrátit – pouze na základě lékařské zprávy. V ostatních případech se částka za nevyužité lekce nevrací, dítě si lekce po předchozí domluvě může nahradit v plném rozsahu. Náhrady je nutné hlásit na: info@rebelsteamprague.cz. Do ceny kurzovného nespadá platba hudby a tvorba choreografie. 

Skupinové lekce pro děti

První zkušební lekce je vždy zdarma. Při následující lekci již musí být provedena platba kurzovného, jinak dítě nebude vpuštěno na lekci.

V případě, že dítě začíná v průběhu pololetí, bude kurzovné adekvátně vypočteno. Absence dítěte se nevyúčtovává a dítě nemám nárok na náhradu lekcí. Při dlouhodobé absenci (3 a více měsíců) lze konzultovat individuálně.

Registrace 2024
(únor - červen)
spuštěna
Nábor dětí probíhá celé pololetí. První hodina je vždy zdarma. 

děkujeme ti za použití našeho kontaktního formuláře

Během několika dní se ti ozveme.

děkujeme ti za odeslaní přihlášky

Během několika dní se ti ozveme a budeme se na tebe těšit!